NOVINKY...

Kvetná nedeľa

Nedeľa, Apríl 13th, 2014

Nedeľa, Apríl 13th, 2014


Piatok, Apríl 4th, 2014

 


Prednes duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach 2014

Pondelok, Marec 31st, 2014

Dňa 29.3.2014 sa deti, mládež a rodičia z PCO Košice zúčastnili IX. ročníka súťaže v prednese duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach. Túto Bohumilú akciu požehnal  Jeho Blaženosť  Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska svojou prítomnosťou.  Duchovná próza, básne a spevy prednášane deťmi s nadšením, nás divákov chytali úprimne za srdcia. Naša farnosť sa prvýkrát zúčastnila tejto akcie. Odniesli sme si športovo povedané 5 medaily v týchto disciplínach:

A)     kategória do 6 rokov- 3. miesto Michal Spišák

B)      kategoria od 6 – 10 rokov- 2.miesto Jasmínka Dobríková 3.miesto Natálka Chalachanová

spev od 6- 10 rokov- 2.miesto Adamko Chalachan

E) spev- 1.miesto BPM- skupina Košice

Srdečne všetkým blahoželáme. Vyjadrujeme poďakovanie Hospodu Bohu za požehnaný deň  a všetkým, ktorí sa podieľali na tejto krásnej duchovne bohatej akcie. Tešíme sa na X. ročník.-)

Košická mládež


Bratská návšteva z Poľskej pravoslávnej cirkvi

Štvrtok, Marec 27th, 2014

Každý sviatok, ktorý je v našej svätej  pravoslávnej cirkvi prežívajú veriaci veľmi intenzívne, pretože to nie je len spomienka na „nejaké“  udalosti, ktoré sa udiali niekedy veľmi dávno, ale sprítomnenie Božej milosti v diele našej spásy : „Dnés spaséňija nášeho hlavízna….“ Tak aktívne sme prežívali aj sviatok Zvestovanie ( Blahoviščenije ) Presvätej Bohorodičky, ktorý začal veľkou večerňou s litijou v predvečer tohto prazdnika. Na samotný deň , 25.03. , sme odslúžili  utreňu a po nej sme privítali dvoch archijerejov, nášho vladyku kyr Juraja a vzácneho a milého hosťa, vladyku kyr Ábela, arcibiskupa ľublinského i chelmského z Poľskej pravoslávnej  cirkvi, ktorí svojou prítomnosťou umocnili našu radosť  .  Vladyka Ábel bol  hlavným celebrantom a veriacim sa prihovoril v homílii , v ktorej vyzdvihol význam tohto bohorodičného  sviatku v kontexte Veľkého pôstu. Na záver daroval nášmu vladykovi písanú ikonu Presv. Bohorodičky Cholmskej a do katedrálneho chrámu „pokryvala“ na bohoslužobné nádoby a knihu bohoslužieb na každý deň „strastnej sedmici“ . Až pri posedení po liturgii sme sa dozvedeli ,že vladyka Ábel bol na tento sviatok pred 25. rokmi  chirotonizovan na biskupa. Aj pri tejto príležitosti, tak ako v chráme, niekoľkokrát zaznelo : „na mnohaja i blahaja lita, vladyka Ábel !!!“


3.NEDEĽA VEĽKÉHO PôSTU : „Krestopoklonná“

Piatok, Marec 21st, 2014

Tretia nedeľa Veľkého pôstu sa nazýva “Krestopoklonnou”. Počas celonočného bdenia tohoto dňa, po veľkom slávosloví sa v slávnostnom sprievode vynáša kríž do stredu chrámu a zostáva tam na celý týždeň, spoločne s konaním zvláštneho rituálu poklôn, ktorý nasleduje po každej bohoslužbe. Stojí za zmienku, že téma kríža, ktorá dominuje v hymnológii tejto nedele, sa nerozvíja v zmysle utrpenia, ale víťazstva a radosti. Navyše irmosy nedeľného kánona sú vzaté z paschálnej bohoslužby – “Voskresenija deň…” – a kánon je parafrázou paschálneho kánona.

Význam všetkého je jasný. Sme v polovici Veľkého pôstu. Na jednej strane fyzické a duchovné úsilie, ak je seriózne a trvalé, začína byť citeľné, jeho bremeno je ťažšie, naša únava evidentnejšia. Potrebujeme pomoc a povzbudenie. Na druhej strane, znášajúc túto únavu, dosiahnuc až tento bod stúpania, začíname vidieť koniec nášho putovania a paschálne lúče naberajú na svojej intenzite. Veľký pôst je naším sebaukrižovaním, našou skúsenosťou, aj keď vzhľadom na svoju povahu obmedzenou, plnením Christovho prikázania, ktoré počujeme v čítaní z Evanjelia tejto nedele: “Kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma” /Mk 8, 34/. Avšak nemôžeme zobrať svoj kríž a nasledovať Christa, ak neprijmeme Jeho kríž, ktorý On prijal kvôli našej spáse. Je to Kríž, ale nie náš, ktorý nás spasí. Je to Jeho kríž, ktorý dáva nielen zmysel, ale aj silu ostatným. Toto je nám objasnené v synaxáriu Nedele sv. Kríža:

V túto nedeľu, tretiu nedeľu Veľkého pôstu, vzdávame úctu čestnému a životodarnému Krížu, a z tohto dôvodu v čase štyridsiatich dní pôstu určitým spôsobom ukrižovávame sami seba…, stávajúc sa trpkými, zronenými a padajúcimi. Tu sa pred nás predkladá životodarný Kríž, aby nám boli pripomenuté Christove utrpenia, aby sme boli občerstvení, utešení a povzbudení… Podobáme sa na tých, ktorí putujú po dlhej a náročnej ceste a súc unavení vidia nádherný strom s mnohými listami, sadnú si do jeho tieňa, aby si na chvíľu odpočinuli a potom, akoby obnovení, pokračujú vo svojej ceste. Podobne teraz, v čase pôstu a namáhavej cesty a snahy bol pred nás sv. otcami “zasadený” kríž, aby nám poskytol odpočinok a osvieženie, aby sme mohli ľahšie dokončiť našu cestu… Alebo ďalší príklad: keď prichádza kráľ, najprv sa pred ním objavujú jeho symboly a potom sa objavuje on samotný, radujúc sa z víťazstva a spoločne s ním sa radujú aj jeho poddaní. Podobne náš Pán Isus Christos, ktorý nám ukazuje svoje víťazstvo nad smrťou a zjavuje sa pred nami v sláve Vzkriesenia, vopred posiela svoje žezlo, kráľovský symbol – životodarný Kríž – a ten nás napĺňa radosťou a pripravuje na stretnutie, do takej miery, do akej je to možné, so samotným Kráľom, aby sme mohli preukázať úctu Jeho víťazstvu… Všetko toto uprostred Veľkého pôstu, ktorý je podobný horkému prameňu, vzhľadom na svoje slzy, námahu a skľúčenosť…, avšak Christos nás utešuje, akoby sme boli na púšti, až kým nás svojím Vzkriesením neprivedie do duchovného Jeruzalema …, lebo kríž sa nazýva stromom života, je to strom, ktorý bol zasadený v raji a z tohto dôvodu ho naši otcovia zasadili do prostriedku svätého pôstu pamätajúc na Adamovu blaženosť a to, ako jej bol zbavený a pamätajúc tiež na to, že podielníctvom na tomto strome už viac nezomrieme, ale zostávame nažive…

Protopresbyter Alexander Schmemann


Pondelok, Marec 17th, 2014

program

 


PRAVOSLAVIÁDKA 2014

Nedeľa, Marec 9th, 2014

Dňa 8.3. 2014 tradične, v sobotu pred nedeľou-Oslava Pravoslávia, sme sa opäť zišli na 4. ročníku športového dňa pod názvom Pravoslaviádka. Tento rok bol pre nás naozaj výnimočný. Prvýkrát medzi nás zavítali otcovia duchovní a deti z iných cirkevných obci.  Svoje športové a vedomostné sily sme si zmerali s deťmi z PCO Slovinky, PCO Zemplínske Hradište a PCO Strážske. Sme im naozaj vďační za ich aktívnu podporu nášho slávnostného dňa.

Náš otec Vladimír srdečne privítal všetkých účastníkov, a ešte pred úvodnou modlitbou otec protosynkel Vasil  Bardzák predal deťom od nášho vladyku Juraja pozdravy a svoje požehnanie. A mohlo sa s chuťou začať.

Košickí mládežníci pripravili pre deti ozaj zaujímavé stanovištia. Deti si vyskúšali kop na bránu, prekážkový beh, pantomímu, vedomostné úlohy, bowling, beh s raketkou a loptičkou, skladanie puzzle, atď. Radosť v očiach súťažiacich bola neopísateľná. Každý chcel vyhrať.  Stať sa majstrom Pravoslaviádky:-). Po tuhých bojoch a nadpriemerných výkonoch každý s nedočkaním očakával vyhlásenie výsledkov. Aj keď víťaz môže byť len jeden, pre nás zúčastnených boli všetci víťazi. Pohoda, pokoj a priateľské vzťahy, ktoré detičky medzi sebou mali môžu byť príkladom aj pre nás dospelých. Po vyhlásení výsledkov nasledovalo chutné pohostenie, ktoré nám opäť pripravili košickí veriaci. Veľké ĎAKUJEME za vašu starostlivosť. Deň sa ešte neskončil. Pokračovali sme v hraní futbalu, ping- pongu a iných hier.

Unavení, vyčerpaní, ale s radosťou v srdci z krásneho dňa sme odchádzali z telocvične s nádejou, že sa o rok stretneme na jubilejnom 5. ročníku našej Pravoslaviádky. Hospodu Bohu patrí vďaka za tento deň.


Modlitba sv. Efréma Sýrskeho

Streda, Marec 5th, 2014

Bez názvu


Nedeľa, Marec 2nd, 2014


Nový metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku

Štvrtok, Február 13th, 2014

TU KLIKNI


POZVÁNKA

Utorok, Február 11th, 2014


Nečakaná vzácna návšteva v katedrále

Sobota, Február 8th, 2014

Pri príležitosti intronizácie Rastislava, arcibiskupa prešovského, na metropolitu českých krajín a Slovenska zavítali na územie Slovenska viaceré významné osobnosti pravoslávneho sveta. Niektorí z nich sa na svojej ceste zastavili aj v našom katedrálnom chráme. A dnes 08.02.2014 sme mali možnosť uvítať v našej katedrále Jeho Vysokopreosvietenosť Ilariona, metropolitu volokolamského, predsedu Oddelenia zahraničných cirkevných vzťahov, stáleho člena Posvätnej synody Ruskej pravoslávnej cirkvi v spoločnosti Jeho Vysokopreosvietenosti Juraja, arcibiskupa michalovsko-košického a archimandritu Serafíma, osobného tajomníka arcibiskupa. Vladyku Ilariona doprevádzali vladyka Nifon, arcibiskup filipoppoľskij, zástupca antiochijského patriarchátu a celého Východu pri moskovskom patriarcháte a celom Rusku, predstavený antiochijského podvoria v Moskve; archimadrita Alexander Pichač, zástupca americkej pravoslávnej cirkvi pri moskovskom patriarcháte; protojerej Igor Zotikovič Jakimčuk, tajomník Oddelenia Ruskej pravoslávnej cirkvi moskovského patriarchátu pre zahraničné vzťahy s miestnymi pravoslávnymi cirkvami; Mgr. Ladislav Štefko, honorárny konzul Ruskej federácie pre Košický a Prešovský kraj.

Vladyka Ilarion si s nami pospomínal na chvíle rozostavaného katedrálneho chrámu. Zaujímal sa o cirkevný a duchovný život našej farnosti. Veríme, že takéto stretnutie nie je posledné, a budúcnosť pre nás pripraví viaceré stretnutia, ktoré prispievajú k podpore pravoslávia v inoslávnom svete a prehlbujú duchovnú oblasť života na farnosti.

V tento deň k nám zavítali aj predstavitelia Pražskej pravoslávnej eparchie o. archimandrita ThDr. Marek Krupica, ThD., emeritný správca Pražskej pravoslávnej eparchie, protojerej Mgr. Evžen Červinský, riaditeľ Úradu eparchiálnej rady a prot. Milan Horvat, kancelár Metropolitnej rady v českých krajinách.


ZMENA KONANIA LITURGIE. POZRI POZVÁNKU.

Utorok, Január 21st, 2014


Pozývame Vás na vsenočné bdenie v-page-001 (1)


Záznam z reportáže o otcovi Imrichovi+ koncert PRAVOSLÁVNE VIANOCE

Utorok, Január 21st, 2014

TU KLIKNI