Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

PLÁNOVANÉ AKCIE

BOHOSLUŽBY

29
nov
Nedeľa
08:00 Utreňa
09:30 Liturgia J. Zlatoústeho
26. Nedeľa po Päťdesiatnici
Mč. Paramon a s ním 370 mučeníkov
Mč. Filumen
Prepod. Akakij Sinajský
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |