NOVINKY...

Nedeľa, Jún 21st, 2015


Tradičné ukončenie šk. roka v prírode

Pondelok, Jún 15th, 2015

Drahí naši priatelia, radi by sme sa s vami podelili o zážitky z nášho nedeľňajšieho popoludnia v areáli jazdeckej školy v Košiciach. Niekoľko nadšencov na výzvu otca Vladimíra predsa len reagovalo a prišli nielen so svojimi ratolesťami, ale tiež s dobrou náladou, súťažnými atrakciami a bohatým pohostením.

Už tradične na začiatku sa každý odvážlivec mohol previesť na koni. Bol to zážitok najmä pre najmladších, ale ani my dospelí sme neostali ľahostajní.

Potom po niekoľkých organizačných krokoch sme si rýchlo prerozdelili úlohy, a už sa mohlo začať súťažiť. Netreba hovoriť, že súťažili všetci, malí aj veľkí. Mali sme čo robiť, aby sme stihli čo najviac stanovíšť. Žiaden súťažiaci neostal naprázdno. Odmenení smajlíkmi všetci utekali za najdôležitejšou osobou, ktorá mala na starosti sladkosti….

Taktiež nesmieme zabudnúť na futbal, ktorý hrali naši malí aj veľkí muži, ale aj hádzanie taniera, ktoré si užili najmä naše kocky.

Zaujímavým prekvapením pre nás bol kratučký letný dážď, ktorý začal padať z jasnej oblohy.

Zábavy bolo neúrekom. Na konci sa deti vyšantili s vodnými balónmi a suchý ostal len málokto.

Ďakujeme každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na tomto stretnutí mladých, a tiež  ďakujeme všetkým, ktorí nabrali odvahu prísť a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

mládežníčka Svetlana


NEDEĽA VŠETKÝCH SVÄTÝCH V ZEMI NAŠEJ PRESLÁVENÝCH

Nedeľa, Jún 14th, 2015

Štvrtok, Jún 4th, 2015


Utorok, Jún 2nd, 2015

Pozvánka na DEŇ DETÍ

 

Zraz pri našom chráme je 6.6.2015 o 8. hodine. Pozývame všetky deti.


ZOSLANIE SV. DUCHA- Päťdesiatnica

Utorok, Jún 2nd, 2015

Pošlem Vám Ducha Utešiteľa, Ducha Pravdy, ktorý vychádza z Otca”.

Tieto slová prisľúbenia sa uskutočňujú v päťdesiaty deň po Christovom zmŕtvychvstaní. V knihe Skutky sv. apoštolov je podrobne opísané čo sa stalo v tento deň v Jeruzaleme, keď učeníci Isusa boli zhromaždení na jednom mieste.

V tento deň začína jestvovať Christova Cirkev, ako konkrétne spoločenstvo tých, ktorí uverili v Christa, dali sa pokrstiť a prijali od prítomných apoštolov dar Svätého Ducha.

Od tejto udalosti Duch Svätý prebýva v Christovej Cirkvi a posilňuje Ju. Vedie Christovu Cirkev na ceste dejinami, preto pravoslávna Cirkev ako Christova Cirkev, si veľmi vysoko ctí svoju pneumatologickú podstatu teologickým tvrdením, že Christova Cirkev je neustála Päťdesiatnica.

Vďaka Duchu Svätému pravoslávna Cirkev má plnosť darov, ktoré sú potrebné pre spásu človeka.

V pravoslávnej Cirkvi prežívame aj osobnú Päťdesiatnicu, kedy hneď po  sv. krste, v tajine myropomazania, naša Cirkev udeľuje každému novokrstencovi pečať dara Ducha Svätého.

Cirkev  Christova ako neustála Päťdesiatnica má silu meniť staré veci na nové tým, že silou Svätého Ducha im udeľuje novú a večnú kvalitu.

Cirkev  Christova ako neustála Päťdesiatnica má silu prekonávať všetky prekážky tohto sveta a je jediným prostredím, v ktorom človek môže dosiahnuť spásu, preto naša Cirkev je spasiteľná.


Prednes duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach

Pondelok, Apríl 27th, 2015

25.apríla sme sa my, košickí mládežníci spolu s deťmia a rodičmi, zúčastnili Prednesu duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach. Tento krásny, slnečný deň začal molebnom v kaplnke svätého Nikolaja v detskom domove. Po modlitbe a príhovore prezidentky BPM sa začalo súťažiť. Deti boli veľmi šikovné a talentované, takže porota mala veľmi ťažkú úlohu pri rozhodovaní. Výsledky súťaže nám oznámila predsedníčka poroty po výbornom obede. Boli sme veľmi radi, že sa aj naše deti umiestnili a získali pekné ceny.

Jasmínka Dobríková a Danka Hrebeňaková 1.miesta v poézii a próze, Danielko Hirčko 2.miesto v poézii, Kristínka Hirčková a Miško Sopko 3.miesta v poézii a próze a naše najmenšie deti Alžbetka Vasiľová, Miško Spišák a Miško Vasiľ špeciálne miesta v speve.

Ďakujeme v prvom rade Hospodinu Bohu za krásny a požehnaný deň a tiež organizátorom tejto Bohumilej akcie.


25. výročie BPM na Slovensku

Nedeľa, Apríl 19th, 2015

V jedno piatkové ráno, koncom marca roku 1990, sa v Prešove stretlo niekoľko mladých ľudí. Cieľom dňa bolo založiť organizáciu, ktorá bude združovať mladých pravoslávnych veriacich na Slovensku.

Po dvadsiatich piatich rokoch môžeme povedať, že toto piatkové ráno 30. Marca 1990 bolo pre mnohých z nás výnimočné, a aj preto sme si povedali, že štvrťstoročnica je určite vek, ktorý sa patrí osláviť.

Víkend Antipaschy 2015 sme teda vyhradili oslavám 25. výročia vzniku Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS. Na piatkovej večerni sme mali možnosť privítať prvú skupinu zahraničných hostí – mládežníkov z Užhorodu (Ukrajina) spolu s o. Viktorom Paloshom a tiež prezidenta Bratstva pravoslávnej mládeže v Českej republike, brata Martina Létala. Piatkový večer sme trávili spevom a tancom v priestoroch blízkej reštaurácie. O zábavu sa, ako už býva zvykom, postarala skupina Oceľarov z Falkušovec, ktorej členmi sú aj naši mládežníci, Vlado Duč-Anci a Maťo Majerník.

Sobotňajšie oslavy sme začali liturgiou, na ktorej sa zúčastnili už aj mládežníci z poľského Bialystoku, ktorí k nám prišli na čele s prezidentkou poľského Bratstva, sestrou Martou Calpinskou.

Liturgiu viedol o. Viktor , s ktorým spoluslúžili, okrem iných, aj terajší duchovní Bratstva. O spev sa postaral mládežnícky zbor katedrálneho chrámu v Košiciach pod vedením dirigentky, sestry Slávky-Xénie Rudačkovej. Mnoho veriacich, medzi nimi aj naši mládežníci, pristúpili k eucharistii.

Po liturgii sme sa posilnili dobrotami, ktoré pre nás pripravili veriaci a mládežníci z Košíc. Ďalší program pokračoval opäť v blízkej reštaurácii. Po úvodnej modlitbe sa mládežníkom a hosťom prihovorila prezidentka Bratstva, sestra Jožka Polakovičová, ktorá tiež prečítala pozdravný list od o. Alexandra (Halušku), viceprezidenta Bratstva. Veľmi nás potešil aj pozdravný list vladyku Feodora, arcibiskupa mukačevsko-užhorodskej eparchie, ktorý prečítal o. Viktor . Slovo dostala tiež prezidentka poľského Bratstva s. Marta Calpinska, ktoré tohto roku oslavuje už 35. výročie svojho vzniku a prihovorili sa k nám aj duchovníci Bratstva.

Popoludňajší program sa niesol v znamení spomienok na akcie, ktoré boli v minulosti, ale sú aj dnes pripravované členmi našej organizácie. Potešila nás aj prítomnosť zakladajúcich  členov Bratstva, ktorých  deti sú teraz členmi košickej skupiny. Vedúca košickej skupiny, sestra Katka Sopková, pre nás pripravila prezentáciu zostavenú z fotografií rôznych aktivít, cez zahraničné návštevy, tábory v Ruskej Volovej až po púte, či plesy Bratstva počas 25 ročného obdobia.

Pozvanie na oslavy tiež prijali bývalý prezident Bratstva, brat Viktor Dutko i nedávný prezident o. Ivo Petrovaj a bývalá viceprezidentka Vierka Pasterová, ktorým by sme sa touto cestou chceli poďakovať za to, že aj napriek svojej pracovnej vyťaženosti si našli čas a prišli medzi nás.

Vďaka patrí najmä Hospodu Bohu za to, že nám umožnil sa stretnúť pri takejto krásnej príležitosti a potom aj  košickým veriacim a mládežníkom, ktorí nás s láskou privítali a postarali sa o nás. V neposlednom rade srdečná vďaka patrí aj o. Vasiľovi Bardzákovi, protosynkelovi ( riaditeľovi ) úradu MKPE, ktorý svojou prítomnosťou potvrdil záujem vedenia eparchie o dianie v Bratstve i za finačnú pomoc, ktorú venovala michalovsko-košická eparchia. Bolo nám veľmi ľuto, že tak významného výročia sa nemohli, pre služobné povinnosti v zahraničí, zúčastniť  aj naši vladykovia.

Pevne však veríme, že v budúcnosti sa takýchto milých udalostí bude zúčastňovať omnoho viac mladých pravoslávnych, ktorým na srdci leží dianie v našej Cirkvi i v Bratstve. Veď Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku bolo predsa založené práve za účelom ich spájania.

  Sláva Bohu za všetko !

Vedenie BPM


PASCHA 2015

Pondelok, Apríl 13th, 2015

Sobota, Marec 21st, 2015


Pravoslaviádka 2015

Pondelok, Marec 2nd, 2015

Streda, Február 4th, 2015

VYHLÁSENIE POSVÄTNEJ SYNODY PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI V ČESKÝCH KRAJINÁCH A NA SLOVENSKU K REFERENDU O OCHRANE RODINY


PRAVOSLÁVNE VIANOCE 2015

Utorok, Január 13th, 2015

Radosť, pokoj, šťastie. Slová, ktoré dopĺňajú čarovnú atmosféru sviatkov Roždestva Christovho.

Kedy má žena vo svojom živote najväčšiu radosť? Kedy sa zíde celá rodina a veselí sa? Azda to nie je pri narodení dieťaťa? Mnohí z nás túto radosť už okúsili a v srdci prežívali veľkú radosť.

Každý deň, každú hodinu, každú minútu sa vo svete narodí dieťa, nevinné dieťa, ktoré si vyžaduje pozornosť, túži po dotykoch, objatí, úsmeve a bozku. V duchu narodenia nielen Božieho dieťaťa sa niesol už IV. ročník vianočného koncertu Pravoslávne Vianoce.

Aj pred mnohými rokmi v ďalekej Palestíne prežívala Prečistá Panna Mária s Jozefom rovnakú radosť. V meste Betlehem sa narodilo neobyčajné Dieťa.

Boh prijal naše hriešne ľudské telo, vtelil sa a narodil sa z Panny. V Ňom sa zjednocuje nebo a zem. V Ňom sa zjednocuje naša hriešna prirodzenosť s Bohom. Preto Emanuel – Boh s nami, Boh v nás, Boh všade vôkol nás. A toto neobyčajné Dieťatko chce nás, chce naše srdcia, naše dotyky, objatie, úsmev a bozky. Chce prežívať veľkú radosť vo svojej rodine. Tou rodinou sme my, preto spolu s Ním máme oslavovať Jeho narodenie.

Koledami prišli osláviť Narodenie Isusovo zbory:

Poľana – mužská spevácka skupina z Košíc

Spevácky zbor sv. Rastislava pri Katedrálnom chráme  sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach

Pravoslávny mládežnícky zbor sv. apoštola Andreja Prvozvaného  

Pravoslávny zbor chrámu Uspenija Presvjatoji Bohorodici v Jarabine

Oľga Uhnivenko z Kyjeva

Katedrálny zbor Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach

Dnes mnohí z nás sa úprimne ako deti radujú z Christovho narodenia, ale nájdu sa i takí, ktorí chcú svoju moc a slávu, a nedovolia deťom uzrieť svet, uprednostnia svoje ego, svoju moc a slávu ako zlý Herodes. Zaslepený svojou mocou a slávou, chcel zvíťaziť nad Nevinným, a preto dal zavraždiť všetky betlehemské deti do dvoch rokov. I dnes nie všetky deti sa môžu podeliť s nami s radosťou o narodenom Spasiteľovi. Mnohé z narodených detí: siroty, zavrhnuté deti rodičmi ani nevedia, čo je to Narodenie Christovo. My to však vieme a preto to šírme ďalej.

Pozrite sa okolo seba, počúvajte. Áno, vidíte a počujete. Ale uvidíte mnohých, ktorých srdce je prázdne, pretože nepočujú radostnú zvesť, a nevidia Božie narodenie. Pre nich sa Vianoce stali len časom vyššej konzumácie, slepoty a hluchoty. Nedovolia narodiť sa Božiemu Synovi v ich srdci, tak ako nedovolia narodiť sa mnohým nenarodeným deťom a zabíjajú ako Herodes.

Bože, otvor oči slepým, uši hluchým, nech počujú a vidia. Nech otvoria srdcia a dovolia narodiť sa Isusovi a nech s nami spievajú Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chvalite Hospoda v pelenach povitoho. Chvalite Ho s pastyrmi i anhelami. Chváľme Ho v betlehemskej maštali, nie pri vyzdobených vitrínach obchodov, nie pri preplnených stoloch, nie pri upratovaní (čistení) domov. Ale pri vyzdobených jasliach,   pri eucharistickom stole, pri upratovaní (očisťovaní) si svojho srdca. A ako mudrci Mu dary dali, tak aj my Mu darujme teplo nášho srdca, pokoj, pozornosť a starostlivosť o chudobné, týrané a nešťastné deti, modlitby za nenarodené deti, a chráňme ich ako Prečistá Mária zachránila Isusa pre Herodesom.

Nenechajme Isusa, Jeho Matku i Jozefa samých v betlehemskej maštali. Nech nás k Nim stále vedie jasná hviezda. Otvorme svoje srdcia, naplňme ich Láskou, Svetlom, chválou a vďakou.

Všetky sväté miesta, všetky udalosti zo života Christa majú byť hlboko zakorenené v našej duši. Pretože sú sprítomneným, zreálnením všetkého, čo sa v živote Isusa udialo       pre nás.

„Príchod Božieho Syna na svet, zjavenie sa Boha v tele, je, bratia a sestry, taká výnimočná udalosť, akej tu ešte nikdy pred tým nebolo, ani nebude, v porovnaní s ktorou všetky ostatné udalosti nič neznamenajú“ (svjatiteľ Innokentij Chersonský).

Christos raždajetsja!

 Mgr. Slávka Rudačková, PhD.


Bohozjavenie

Streda, Január 7th, 2015

Prišiel Isus z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť.  Ale Ján mu v tom bránil a hovoril: “Ja mám byť pokrstený Tebou, a ty prichádzaš ku mne?”  Isus mu však povedal: “Nechaj teraz! Lebo tak máme splniť všetku spravodlivosť.” A (Ján) mu privolil.  A keď bol Isus pokrstený, ihneď vyšiel z vody, a hľa, otvorili sa Mu nebesá a (Ján) videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval sťaby holubica a prichádzal na Neho.  A z nebies zaznel hlas, ktorý hovoril:“ Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.” (Mt 3,13-17)


Koledovanie 2014

Pondelok, December 29th, 2014

Aj tento rok naši mládežníci preniesli radosť z Novonarodeného Christa z chrámu do našich rodín prostredníctvom kolied a vinšov. Takýmto spôsob zvestovali radostnú zvesť- Christos sa rodí! Oslavuje Ho celá Zem.