NOVINKY...

Nedeľa, August 30th, 2015


Chrámový sviatok- Zosnutie Presvätej Bohorodičky

Štvrtok, August 27th, 2015

Pondelok, August 10th, 2015


Tábor ІΧθΥΣ

Sobota, August 8th, 2015

V dňoch 27.-31. 7. 2015 sa uskutočnil pravoslávny tábor ІΧθΥΣ organizovaný košickou mládežou. Tento rok sme sa rozhodli pre pekné lesné prostredie v Kysaku.

Všetci účastníci sa stretli na košickej železničnej stanici. Keďže bol  tábor organizovaný pre celú Michalovsko-košickú eparchiu, pridali sa k nám aj deti z Michaloviec, Choňkoviec, Breziny a Ladomirovej.

Po príjemnej ceste vlakom sme dorazili na ubytovňu, rozdelili sme si izby a v pokoji sa vybalili. Večernými modlitbami sme poďakovali Hospodu Bohu za úspešnú cestu a vyhladnutí sme zasadli k večeri. Po nej nasledovali zoznamovacie hry, pri ktorých sme sa všetci bližšie spoznali.

Ďalšie dni nás čakal pestrý program, ktorý sa skladal zo športových aktivít a vedomostných súťaží týkajúcich sa pravoslávia, napríklad Milujem Pravoslávie alebo Pravoslávne aktivity. Deti si mali možnosť zmerať sily vo futbalovom turnaji, Olympiáde, či v hre HU-TU-TU, pri ktorej sme sa dobre zabavili. Dni nám spríjemňoval mládežník Alex so svojou gitarou, ktorý deti naučil rôzne duchovné piesne.

V utorok sme sa s celým táborom vybrali na výlet do Spišskej Novej Vsi. Navštívili sme pravoslávny Chrám svätého Klimenta Ochridského, kde nás milo privítal o. Štefan Pružinský so svojou matuškou Tatianou a s bývalou vedúcou košickej mládeže Evou Kišikovou. O. Štefan nám porozprával históriu pravoslávia v Spišskom kraji a pútavo odpovedal na otázky detí. Po tejto príjemnej návšteve sme sa vybrali do ZOO, kde sme strávili zvyšok popoludnia.

Po návrate do našej ubytovne sme sa všetci stretli pri večerných modlitbách a modlitbách pred prijímaním. Na druhý deň nás navštívil o. diakon Matúš so svojou rodinou, ktorý spolu s o. Vladimírom odslúžil sv. liturgiu. My mládežníci sme mali možnosť vyskúšať si aké ťažké je kantorovanie. Väčšina detí pristúpila k svätej Eucharistii.

Rozlúčkový večer sme si užili pri opekaní. Milo nás prekvapil vedúci Maťo, ktorý mal pre deti pripravené sladké prekvapenie v podobe opekania marshmallow. V tento večer nás svojou návštevou potešila prezidentka Pravoslávnej mládeže na Slovensku Jožka Polakovičová spolu s mládežníčkami Markelou a Svetlanou.

Posledný deň nášho tábora sme sa pobalili a vyhodnotili si súťaže, medzi ktorými bola aj fotková súťaž mládežníčky Maťky Paulinovej. Súťažilo sa v kategóriách Najlepšia fotka s o. Vladimírom, Najlepšia skupinová fotka, Najlepšia fotka s vedúcimi a Najlepšia crazy fotka. Deti prejavili svoju fantáziu a výsledkom sú nezabudnuteľné fotografie.

Hoci nám počasie veľmi neprialo, tábor sme si užili. Spoznali sme nových kamarátov a domov si odniesli veľa krásnych spomienok. Najväčšia vďaka patrí Hospodu Bohu za požehnanie tohto krásneho týždňa. Taktiež sa chceme poďakovať o. Vladimírovi za jeho pomoc a podporu. Veľká vďaka patrí všetkým spolumládežníkom, ktorí sa podieľali na organizovaní tohto tábora a taktiež všetkým deťom, ktoré utvorili perfektný kolektív. V neposlednom rade ďakujeme sponzorom: Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchii, Bratstvu pravoslávnej mládeže na Slovensku, Filantropii Charis sv. Jána Milostivého v Košiciach a všetkým ostatným, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri našom Bohumilom diele. Dúfame, že sa o rok opäť stretneme a zažijeme spolu veľa krásnych chvíľ.

Mládežníčky z Košíc


Preobražénije Hospodne

Piatok, August 7th, 2015

Tradičné ukončenie šk. roka v prírode

Pondelok, Jún 15th, 2015

Drahí naši priatelia, radi by sme sa s vami podelili o zážitky z nášho nedeľňajšieho popoludnia v areáli jazdeckej školy v Košiciach. Niekoľko nadšencov na výzvu otca Vladimíra predsa len reagovalo a prišli nielen so svojimi ratolesťami, ale tiež s dobrou náladou, súťažnými atrakciami a bohatým pohostením.

Už tradične na začiatku sa každý odvážlivec mohol previesť na koni. Bol to zážitok najmä pre najmladších, ale ani my dospelí sme neostali ľahostajní.

Potom po niekoľkých organizačných krokoch sme si rýchlo prerozdelili úlohy, a už sa mohlo začať súťažiť. Netreba hovoriť, že súťažili všetci, malí aj veľkí. Mali sme čo robiť, aby sme stihli čo najviac stanovíšť. Žiaden súťažiaci neostal naprázdno. Odmenení smajlíkmi všetci utekali za najdôležitejšou osobou, ktorá mala na starosti sladkosti….

Taktiež nesmieme zabudnúť na futbal, ktorý hrali naši malí aj veľkí muži, ale aj hádzanie taniera, ktoré si užili najmä naše kocky.

Zaujímavým prekvapením pre nás bol kratučký letný dážď, ktorý začal padať z jasnej oblohy.

Zábavy bolo neúrekom. Na konci sa deti vyšantili s vodnými balónmi a suchý ostal len málokto.

Ďakujeme každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na tomto stretnutí mladých, a tiež  ďakujeme všetkým, ktorí nabrali odvahu prísť a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

mládežníčka Svetlana


NEDEĽA VŠETKÝCH SVÄTÝCH V ZEMI NAŠEJ PRESLÁVENÝCH

Nedeľa, Jún 14th, 2015

Štvrtok, Jún 4th, 2015


Utorok, Jún 2nd, 2015

Pozvánka na DEŇ DETÍ

 

Zraz pri našom chráme je 6.6.2015 o 8. hodine. Pozývame všetky deti.


ZOSLANIE SV. DUCHA- Päťdesiatnica

Utorok, Jún 2nd, 2015

Pošlem Vám Ducha Utešiteľa, Ducha Pravdy, ktorý vychádza z Otca”.

Tieto slová prisľúbenia sa uskutočňujú v päťdesiaty deň po Christovom zmŕtvychvstaní. V knihe Skutky sv. apoštolov je podrobne opísané čo sa stalo v tento deň v Jeruzaleme, keď učeníci Isusa boli zhromaždení na jednom mieste.

V tento deň začína jestvovať Christova Cirkev, ako konkrétne spoločenstvo tých, ktorí uverili v Christa, dali sa pokrstiť a prijali od prítomných apoštolov dar Svätého Ducha.

Od tejto udalosti Duch Svätý prebýva v Christovej Cirkvi a posilňuje Ju. Vedie Christovu Cirkev na ceste dejinami, preto pravoslávna Cirkev ako Christova Cirkev, si veľmi vysoko ctí svoju pneumatologickú podstatu teologickým tvrdením, že Christova Cirkev je neustála Päťdesiatnica.

Vďaka Duchu Svätému pravoslávna Cirkev má plnosť darov, ktoré sú potrebné pre spásu človeka.

V pravoslávnej Cirkvi prežívame aj osobnú Päťdesiatnicu, kedy hneď po  sv. krste, v tajine myropomazania, naša Cirkev udeľuje každému novokrstencovi pečať dara Ducha Svätého.

Cirkev  Christova ako neustála Päťdesiatnica má silu meniť staré veci na nové tým, že silou Svätého Ducha im udeľuje novú a večnú kvalitu.

Cirkev  Christova ako neustála Päťdesiatnica má silu prekonávať všetky prekážky tohto sveta a je jediným prostredím, v ktorom človek môže dosiahnuť spásu, preto naša Cirkev je spasiteľná.


Prednes duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach

Pondelok, Apríl 27th, 2015

25.apríla sme sa my, košickí mládežníci spolu s deťmia a rodičmi, zúčastnili Prednesu duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach. Tento krásny, slnečný deň začal molebnom v kaplnke svätého Nikolaja v detskom domove. Po modlitbe a príhovore prezidentky BPM sa začalo súťažiť. Deti boli veľmi šikovné a talentované, takže porota mala veľmi ťažkú úlohu pri rozhodovaní. Výsledky súťaže nám oznámila predsedníčka poroty po výbornom obede. Boli sme veľmi radi, že sa aj naše deti umiestnili a získali pekné ceny.

Jasmínka Dobríková a Danka Hrebeňaková 1.miesta v poézii a próze, Danielko Hirčko 2.miesto v poézii, Kristínka Hirčková a Miško Sopko 3.miesta v poézii a próze a naše najmenšie deti Alžbetka Vasiľová, Miško Spišák a Miško Vasiľ špeciálne miesta v speve.

Ďakujeme v prvom rade Hospodinu Bohu za krásny a požehnaný deň a tiež organizátorom tejto Bohumilej akcie.


25. výročie BPM na Slovensku

Nedeľa, Apríl 19th, 2015

V jedno piatkové ráno, koncom marca roku 1990, sa v Prešove stretlo niekoľko mladých ľudí. Cieľom dňa bolo založiť organizáciu, ktorá bude združovať mladých pravoslávnych veriacich na Slovensku.

Po dvadsiatich piatich rokoch môžeme povedať, že toto piatkové ráno 30. Marca 1990 bolo pre mnohých z nás výnimočné, a aj preto sme si povedali, že štvrťstoročnica je určite vek, ktorý sa patrí osláviť.

Víkend Antipaschy 2015 sme teda vyhradili oslavám 25. výročia vzniku Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS. Na piatkovej večerni sme mali možnosť privítať prvú skupinu zahraničných hostí – mládežníkov z Užhorodu (Ukrajina) spolu s o. Viktorom Paloshom a tiež prezidenta Bratstva pravoslávnej mládeže v Českej republike, brata Martina Létala. Piatkový večer sme trávili spevom a tancom v priestoroch blízkej reštaurácie. O zábavu sa, ako už býva zvykom, postarala skupina Oceľarov z Falkušovec, ktorej členmi sú aj naši mládežníci, Vlado Duč-Anci a Maťo Majerník.

Sobotňajšie oslavy sme začali liturgiou, na ktorej sa zúčastnili už aj mládežníci z poľského Bialystoku, ktorí k nám prišli na čele s prezidentkou poľského Bratstva, sestrou Martou Calpinskou.

Liturgiu viedol o. Viktor , s ktorým spoluslúžili, okrem iných, aj terajší duchovní Bratstva. O spev sa postaral mládežnícky zbor katedrálneho chrámu v Košiciach pod vedením dirigentky, sestry Slávky-Xénie Rudačkovej. Mnoho veriacich, medzi nimi aj naši mládežníci, pristúpili k eucharistii.

Po liturgii sme sa posilnili dobrotami, ktoré pre nás pripravili veriaci a mládežníci z Košíc. Ďalší program pokračoval opäť v blízkej reštaurácii. Po úvodnej modlitbe sa mládežníkom a hosťom prihovorila prezidentka Bratstva, sestra Jožka Polakovičová, ktorá tiež prečítala pozdravný list od o. Alexandra (Halušku), viceprezidenta Bratstva. Veľmi nás potešil aj pozdravný list vladyku Feodora, arcibiskupa mukačevsko-užhorodskej eparchie, ktorý prečítal o. Viktor . Slovo dostala tiež prezidentka poľského Bratstva s. Marta Calpinska, ktoré tohto roku oslavuje už 35. výročie svojho vzniku a prihovorili sa k nám aj duchovníci Bratstva.

Popoludňajší program sa niesol v znamení spomienok na akcie, ktoré boli v minulosti, ale sú aj dnes pripravované členmi našej organizácie. Potešila nás aj prítomnosť zakladajúcich  členov Bratstva, ktorých  deti sú teraz členmi košickej skupiny. Vedúca košickej skupiny, sestra Katka Sopková, pre nás pripravila prezentáciu zostavenú z fotografií rôznych aktivít, cez zahraničné návštevy, tábory v Ruskej Volovej až po púte, či plesy Bratstva počas 25 ročného obdobia.

Pozvanie na oslavy tiež prijali bývalý prezident Bratstva, brat Viktor Dutko i nedávný prezident o. Ivo Petrovaj a bývalá viceprezidentka Vierka Pasterová, ktorým by sme sa touto cestou chceli poďakovať za to, že aj napriek svojej pracovnej vyťaženosti si našli čas a prišli medzi nás.

Vďaka patrí najmä Hospodu Bohu za to, že nám umožnil sa stretnúť pri takejto krásnej príležitosti a potom aj  košickým veriacim a mládežníkom, ktorí nás s láskou privítali a postarali sa o nás. V neposlednom rade srdečná vďaka patrí aj o. Vasiľovi Bardzákovi, protosynkelovi ( riaditeľovi ) úradu MKPE, ktorý svojou prítomnosťou potvrdil záujem vedenia eparchie o dianie v Bratstve i za finačnú pomoc, ktorú venovala michalovsko-košická eparchia. Bolo nám veľmi ľuto, že tak významného výročia sa nemohli, pre služobné povinnosti v zahraničí, zúčastniť  aj naši vladykovia.

Pevne však veríme, že v budúcnosti sa takýchto milých udalostí bude zúčastňovať omnoho viac mladých pravoslávnych, ktorým na srdci leží dianie v našej Cirkvi i v Bratstve. Veď Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku bolo predsa založené práve za účelom ich spájania.

  Sláva Bohu za všetko !

Vedenie BPM


PASCHA 2015

Pondelok, Apríl 13th, 2015

Sobota, Marec 21st, 2015


Pravoslaviádka 2015

Pondelok, Marec 2nd, 2015