NOVINKY...

Pondelok, Júl 21st, 2014

Prezentácia rozpisu ikonostasu nášho chrámu

 


Pondelok, Júl 21st, 2014


Naša nedeľa

Pondelok, Jún 16th, 2014

Nedeľa 15.6.2014 bola pre nás niečím výnimočná. Po sv. liturgii, duchovne posilnení, sme sa s našimi rodinami vybrali do prírody. Už sa stáva tradíciou, že školský rok ukončujeme v jazdeckom areáli v Košiciach. Samozrejme sme jazdili na koni, opekali klobásky a špekáčky, športovali. Proste úplná pohoda. Tešíme sa opäť na ďalšie takéto stretnutia. Mnohým z nás sa vôbec ale vôbec nechcelo ukončiť túto akciu, čo je dobrým znamením ako dobre sme sa cítili v kruhu „jednej rodiny“. Veľká vďaka patrí Hospodu Bohu za celý školský rok aj za tento čas v prírode. V neposlednom rade ďakujeme rodinke Weiszovej za túto výnimočnú akciu, na ktorej sa veľkou mierou podieľali a tiež ostatným za ich aktívnu účasť a dobroty, ktoré doniesli.
košický mládežník

FOTO


Pondelok, Jún 16th, 2014


Posvätenie áut

Pondelok, Jún 16th, 2014

Hospodi Bože náš………..udeľ Tvoje požehnanie na tieto autá a Tvojho anjela pošli, aby cestujúcich v nich ochránil…..a Tebe slávu a vďaku budú vzdávať Otcu i Synu i Svätému Duchu. Amen.


DEŇ DETÍ 2014

Nedeľa, Jún 1st, 2014

Už tradične sme sa my, deti našej cirkevnej obce,  pripravovali na „svoj“ deň. A ten nastal 31. mája. Sadli sme do áut  a vyštartovali do Michaloviec .Opäť sme sa tešili na starých známych kamarátov, ale i na nové priateľstva. Stretnutie sa uskutočnilo na „našej“  cirkevnej odbornej škole . Bolo tam všetko ako sa na takýto deň patrí : súťaže, kvízy, futbal,  maľovanie na tvár, zapletanie rôznych vrkočov,  vynikajúci guľáš,   dobrá nálada, veľký kopec srandy. Ani  sme sa nenazdali,  a už tu bola tombola a vyhodnotenie všetkých súťaži. Aj našim deťom sa podarilo niečo pekné vyhrať . Poďakovanie Hospodu Bohu za požehnaný deň, rodičom, že ochotne prišli súkromnými autami, o. duchovným za dobru prípravu,  škole za poskytnutie priestorov. Už sa tešíme na budúci rok.


Čiňte pokánie a verte evanjelium.(Mk 1,15)

Pondelok, Máj 26th, 2014

6. nedeľa po Pasche, Nedeľa o slepom, bola v našej pravoslávnej rodine slávnostnou chvíľou.  Naše dietky prijali ďalšiu sviatosť – sviatosť pokánia.

Po niekoľkomesačnej až ročnej intenzívnej príprave, ktorú absolvovali s o.d. Matúšom na hodinách náboženskej výchovy na jednotlivých školách a po dôkladnom  preskúšaní o. Vladimírom, nastal ten krásny okamih, keď sme sa v našom chráme stretli. A nebolo to hocijaké stretnutie. Bolo to historické stretnutie, pretože to bola prvá sv. spoveď prvýkrát v novom katedrálnom chráme.

Vyobliekaní a plní očakávania pristúpilo 21 detí k 1. sv. spovedi. Prvýkrát mali možnosť pochopiť zmysel a podstatu sv. tajiny pokánia. Úprimné vyznania z ich pokleskov prezrádzali nevinnosť ich úmyslov a túžbu ešte viac sa približovať k Bohu s čistým srdcom.

Apelujeme na rodičov, aby to, čo sme všetci spoločne do ich myšlienok a srdca zasiali, rozvíjali naďalej, a neustále zúročovali pravidelným zúčastňovaním sa na bohoslužbách.

A vyzývame i ostatných rodičov, aby prihlásili svoje deti na pravoslávne náboženstvo, a nekradli im šancu spoznávať Christa.


Pondelok, Máj 26th, 2014


Antipascha 2014

Štvrtok, Máj 1st, 2014

Fotoalbum


Utorok, Apríl 22nd, 2014

PASCHÁLNE POSOLSTVO Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku


PASCHA 2014 V KOŠICIACH

Utorok, Apríl 22nd, 2014

VEĽKÝ PIATOK

Utorok, Apríl 22nd, 2014

Kvetná nedeľa

Nedeľa, Apríl 13th, 2014

Piatok, Apríl 4th, 2014

 


Prednes duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach 2014

Pondelok, Marec 31st, 2014

Dňa 29.3.2014 sa deti, mládež a rodičia z PCO Košice zúčastnili IX. ročníka súťaže v prednese duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach. Túto Bohumilú akciu požehnal  Jeho Blaženosť  Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska svojou prítomnosťou.  Duchovná próza, básne a spevy prednášane deťmi s nadšením, nás divákov chytali úprimne za srdcia. Naša farnosť sa prvýkrát zúčastnila tejto akcie. Odniesli sme si športovo povedané 5 medaily v týchto disciplínach:

A)     kategória do 6 rokov- 3. miesto Michal Spišák

B)      kategoria od 6 – 10 rokov- 2.miesto Jasmínka Dobríková 3.miesto Natálka Chalachanová

spev od 6- 10 rokov- 2.miesto Adamko Chalachan

E) spev- 1.miesto BPM- skupina Košice

Srdečne všetkým blahoželáme. Vyjadrujeme poďakovanie Hospodu Bohu za požehnaný deň  a všetkým, ktorí sa podieľali na tejto krásnej duchovne bohatej akcie. Tešíme sa na X. ročník.-)

Košická mládež